Eigenlijk is het eenvoudig. Een roersensor wordt op het roer geplaatst. Deze roersensor neemt de roeruitslag over. De roersensor is via een AD chip (msp3008) gekoppeld aan een Pytrack, dit is een expansion board voor de WiPy wat een microcontroller is met ingebouwde wifi,bluetooth en een micropython . De Pytrack heeft een giro sensor net als in je telefoon die bijvoorbeeld je scherm draait als je de telefoon beweegt alsmede een GPS/Glonas chip voor locatie,koers en snelheid.
Als we varen meten we de roeruitslag ,de hellingshoek over twee assen (helling en stampen), de versnelling in drie assen en de coördinaten (locatie).
Deze roersensor/Pytrack verzamelt alle data en is in principe al een minicomputer die gegevens kan opslaan. Via wifi kan al deze data uitgelezen worden. We gaan ook een windmeter toevoegen, deze meet de windrichting, maar dat hoeft in het begin nog niet. Met de data van Pytrack gaan we voorspellen wat de roeruitslag zal worden. Het algoritme dat de roeruitslag voorspelt wordt aangesloten op de automatische pilot en zo kunnen we in de praktijk zien of het algoritme dat met Machine Learning is ontwikkelt ook werkt.